کیاست مؤمنانه در سیره حسین (ع)/ ضرر بی‌اعتمادی به خداوند برای کل جامعه است

ادعاها محک می‌خورد. یکی از جاهایی که ادعاها محک می‌خورد، همین تشکیل خانواده و داشتن فرزند است. دستور ولیّ جامعه نباید روی زمین بماند. از کی انتظار است؟ اصلاً توجه نداریم ابی عبدالله (ع) پنجاه و هفت سال‌شان بود که علی اصغر شش ماهه دارند.غفلت عمومی نسبت به هدف قیام حسینی / می‌گویند نمی‌شود از عاشورا درس بگیریم!

مسئله عاشورا شده یک عمل غیرقابل آموزش غیرقابل تقلید غیرقابل درس! یک عملی که باید در موزه گذاشت، تماشایش کرد و بر آن گریست. آیا واقعا همین است؟ ما نباید از آن بزرگوار درس بگیریم؟ آیا واقعاً این عمل عظیم انجام گرفته که من و شما بنشینیم (فقط) گریه کنیم برایشان؟


ناگفته‌های روزگار اسارت / از راه نرسیده می‌خواستند اعدامم کنند

وقتی نماینده‌های صلیب سرخ می‌آمدند، عراقی‌ها ابزارهای شکنجه مثل کابل و شلنگ را بالای پشت بام می‌انداختند، ما را هم تهدید می‌کردند که اگر از شکنجه‌ها چیزی بگویید، بعد رفتن نمایندگان صلیب سرخ ما می‌مانیم و شما. صلیب هم در اصل یک پستچی و نامه‌بر بود.