جایگاه مغفول فرهنگ در قوه قضائیه

به زودی فرهنگ هم یکی از مسائل اصلی قوه خواهد شد؛ ولی با نگاه حداقلی، سلبی و تهدید محور نمی‌توان مسئله را درک کرد. قوه قضائیه باید اول بتواند فرهنگ را بفهمد و سپس عملیاتی کند. حقوق در خیلی زمینه‌ها خودش را به علوم دیگر نزدیک کرده است تا بتواند در خدمت عدالت باشد.دو تذکر درباره کار فرهنگی

پدیده شایع دیگر، اهتمام همه به جذب حداکثری است. همۀ ما با حداکثر توان در حال جذب حداکثری هستیم، که در جای خود این اهتمام نیز جای شکر دارد. اما نکته جالب در این میان این است که این جذب حداکثری برخلاف قاعده مشهور قرآنی، حالت «رحماء علی الکفار اشداء بینهم» پیدا کرده است!