موزه زنده زیارت سند تمدن فرهنگی مشهد است

مشهد این ظرفیت را دارد که به بزرگ‌ترین موزه تاریخ تمدن جهان تبدیل شود، اما برای رسیدن به این مقصود نیاز داریم تا از سیم‌خاردار‌های مدرنیته عبور کنیم تا فرهنگ ملی خود را در جهان فریاد بزنیم.حجت تمام است!

ما واقعاً در این مدت با یک شهید زندگی می‌کردیم. هرچه خاطرات آقاروح‌الله را بیشتر مرور می‌کنم، هرچه جستجو می‌کنم که یک نقطۀ منفی در ذهنم بیاید که مثلاً فلان‌جا حرفی زده باشد یا غیبت کسی را کرده باشد، یا نسبت‌به کسی بدخواهی داشته باشد، پیدا نمی‌کنم. هرچه یادم می‌آید، خلوص است و نور است و زندگیِ مؤمنانه.


تاملی در “خروج” حاتمی کیا بر سینمای تهران شمالی/ بازگشت عبّاس و سراغ خانه کدخدا

“توی دِه راهش نمی‌دادند سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت”


این ضرب‌المثل دهاتی، حالا در فیلم حاتمی‌کیا صورتی شهری و مدرن پیدا کرده است:
“طرف را توی سینما راه نمی‌دادند سراغ دفتر رئیس جمهور را می گرفت.”تفکر، فرهنگ، تمدن؛ حرکت!

او از معنویت آغاز کرد و از عدالت سربرآورد و مرحله به مرحله هم در معنویت و هم در آرمان‌خواهی‌اش عمیق‌تر و وسیع‌تر شد و از نینوا تا گوراژده و از سال ۶۱ هجری تا آستانه هزاره سوم میلادی را مثل کف دستش می‌شناخت. نه در حسرت دیروز و نه در انتظار فردا؛ امروز خود را و “حال”خود را توجیه نکرد و آرمانخواهی، معنویت جویی و عمل‌گرایی را لازم وملزوم دانست.


ستادهای چاق و صف‌های قبراق

پشت این کوه کمکاری و انحصارطلبی و سیاست‌زدگی، بهشت شکوفای فرهنگ انقلابیِ ایران اسلامی، انتظارِ کاروان آرمانخواهِ همافزایِ پرامیدِ پرانگیزه‌ای را می‌کشد که نه دشمنان عنود و نه دوستان ناکارآمد و پرادعا را یارای متوقف کردنش نیست. صف‌های قبراق ِآتش به اختیارانِ جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی نخواهند گذاشت ستادهای چاق ِسیاست‌باز، آرزوهای امیر قافله را به باد بدهند.


مشهدالرضا از یاد نخواهدت برد

اکبرزاده فقط یک شخص نیست، نمادی است از جامعه مومن سنتی و آرمانخواه مشهدی و خراسانی و ایرانی که خلوص و بصیرت را با هم دارند. مدرن‌ها را دیده و سنجیده بود و سنتی مانده بود. حلقه وصلی بین سنتی‌ترین توده‌ها و پیشروترین انقلابی‌ها.


«شهدا برای چه افقی جنگیدند؟»

جنگ هشت ساله نمرده است که برایش مجلس ختم بگیریم. جنگ هشت ساله شهید شد و شهید، زنده است و خون شهید در همه رگ‌های جامعه جاری است.