اگر امروز جلال آل احمد زنده بود …

اگر جلال آل احمد امروز زنده بود، باید در شرایط فعلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شد! ولی وقتی نگاه می‌کنیم به شرایط واقعی، می‌بینیم اگر کسی بخواهد امروز جلال آل احمد با آن ویژگی‌ها باشد، اصلا نانی برای خوردن ندارد.