اسارت به روایت زندانی موصل / حفظ روحیه اُسرا با برنامه‌های هنری

باید حواس‌مان می‌بود که تمرین دور از چشم عراقی‌ها باشد و آن‌ها صدایمان را نشنوند. از موقعیت‌های خاصی برای تمرین استفاده می‌کردیم. مثلاً آمار اُسرا را که می‌گرفتند همه به هواخوری می‌رفتند. در این زمان، آسایشگاه‌ها را نظافت می‌کردند. ما در همان لحظات نظافت که در آسایشگاه‌ها کُرک پتو به هوا بلند می‌شد و گردوغبار فضا را تار می‌کرد، پرده‌ای دور خودمان می‌کشیدیم و به اصطلاح خودمان را استتار می‌کردیم، به‌طوری که نگهبان‌ها متوجه نشوند. بعد شروع به تمرین سرود می‌کردیم.