وقتی جهاد عملیات مهندسی یک‌ساله را یک هفته‌ای تحویل داد

از کارهای جالبی که شهید طرحچی در عملیات طراح انجام داد، این بود که نیروهای عملیاتی وقتی وارد عمل شدند و به میدان مین برخورد کردند، خودش رفت پشت بلدوزر و با تیغ بلدوزر میدان مین را به سمت پل‌هایی مورد نظر عملیات باز کرد.