ناگفته‌هایی از خدمات یک جهادگر سلامت به مردم/ امام جمعه‌ای که در کف میدان مبارزه با کرونا به شهادت رسید

اینطور نبود که فقط ناظر باشد. یعنی بیاید و نگاهی بکند یا به تعبیری، بازدید کند و برود. مثلا ما از تبریز و میانه خیلی رفت‌وآمد داریم. همین همه را نگران می‌کرد. حاج جعفر همه جوانان را سر خط کرد و با کمک آن‌ها کنترل ورودی شهر را آغاز کردند. یک روز برای بستن معابر شهر مشکل داشتیم. حاج جعفر به بخشدار زنگ زد و گفت: «صاحب این شهر شمایید؟ نشستید در خانه که چه بشود؟! چرا رسیدگی نمی‌کنید؟»