نقشۀ بر آب / چه کسی دست حکومت را در سینما رکس رو کرد؟

اطلس انقلاب اسلامی یزد، مجموعه‌ای از رویدادها، وقایع، افراد و مکان‌های موثر و مهم انقلاب اسلامی در استان یزد بوده که بر اساس خاطرات مردمی گردآوری شده است. یکی از مداخل آن، مربوط به واقعه سینما رکس آبادان و عکس‌العمل شهید صدوقی است که به نوعی آغازگر جریان روشنگری در خصوص این واقعه بوده و منجر به اطمینان خاطر حضرت امام و بیانیه ایشان می‌شود.