مسیر خدمت فقط از مجلس نمی‌گذرد

می‌گویند الاحسان بالاتمام. کار را باید تمام می‌کردیم. اگر فقط در انتخابات حضور پیدا می‌کردم و این ستاد اجتماعی را ایجاد نمی‌کردیم، این می‌شد سیاسی‌بازی نه انقلابی‌گری. در انتخابات نزدیک بیست هزار نفر به من رای دادند و پای من ایستادند. حالا نوبت من است که پای آنها بایستم.