مسئله محوری در رسانه / چه کنیم دستاوردهای نظام برای مردم ملموس باشد؟

«رسانه مسئله‌محور»، آن رسانه‌ای است که نمی‌خواهد غیزانیه‌ها اتفاق بیافتد. می‌رود کاری می‌کند که غیزانیه‌ها اتفاق نیافتد. در این سبک، برای طرح مسئله و ارائه راهکار، تحقیق می‌کنید و پشتوانه پژوهشی دارید. به‌علاوه پشتوانه عملیاتی هم دارید.


جایگاه فلسفۀ شیعی در آیندۀ بشر از نگاه اصغر طاهرزاده

تمدن شناسان معاصر گفته‌اند: دنیای جدید که فعلاً ما با آن روبه‌رو هستیم حاصل لیبرالیسم و سوسیالیسم و فاشیسم است ولی آنچه وارد این اردوگاه تمدن‌سازی شده، انقلاب دینی است و هرکس از این به بعد بخواهد جهان جدید را بشناسد، بدون توجه به انقلاب دینی نمی‌تواند.