اگر امروز جلال آل احمد زنده بود …

اگر جلال آل احمد امروز زنده بود، باید در شرایط فعلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شد! ولی وقتی نگاه می‌کنیم به شرایط واقعی، می‌بینیم اگر کسی بخواهد امروز جلال آل احمد با آن ویژگی‌ها باشد، اصلا نانی برای خوردن ندارد.


جلال از چشم برادر

جلال از اعتقاداتش این بود که می‌سازد ناچار کج هم می‌سازد. آدمی که نمی‌سازد عیبی ندارد، اما آدمی که سازنده است عیب زیاد پیدا می‌کند. بعد هم دلش نمی‌خواست که کنج خانه بنشیند و هرچه در عوالم ذهنی‌اش می‌آید بنویسد. می‌رفت بین مردم.