با «دختر تبریز» به دنبال روایت‌های زنانه از انقلاب و دفاع مقدس بودیم

خانم صارمی تعریف می‌کرد که وقتی برای تبلیغ نهضت سوادآموزی و ثبت‌نام زنان و دختران بی‌سواد و کم‌سواد به روستاهای متعدد می‌رفته، ماجراهای مختلفی برایش پیش آمده است. به طور مثال از طرف برخی، مورد اهانت قرار می‌گرفته یا در مواردی، مردان کتاب‌های آموزشی را پیش او پاره می‌کنند و دور می‌اندازند ولی او هیچ وقت عقب‌نشینی نکرده است.


«دختر تبریز»؛ کتاب مبارزه است

کتابی به‌شدت جذاب از دختری به‌شدت شَروشور، مسئولیت‌پذیر، فعال، پُرجنب‌وجوش، نترس، سِمج و جسور که نسبت به اطراف خودش احساس مسئولیت دارد.