آیا بهشتی خائن است؟!

مدتی بعد، شایعه شد که سندی علیه آیت­ الله بهشتی مبنی بر دیدار ایشان با ژنرال هایزر در زمستان ۵۷ در سفارت پیدا شده است. مجاهدین خلق و گروه­هایی که مخالف حزب جمهوری اسلامی بودند، می­گفتند: بهشتی روابط جدی با سفارت آمریکا دارد.