خط‌شکن هنر انقلاب

مردم ایران اگر فتح خرمشهر را از یاد نمی‌برند، سرودخوانان آن حماسه بزرگ را نیز فراموش نمی‌کنند. سرودها و قطعات موسیقی تصنیف‌شده توسط راغب بخشی جدانشدنی از خاطره و حافظه موسیقایی ایران اسلامی است.


ترانه‌های شهر جنگی

ترانۀ «احبـّائی» از جولیا پطروس خواننده مسیحی لبنان بود. متن نامه‌ای از سید حسن نصرالله (که در جواب نامه‌ای از رزمندگان حزب‌الله و خطاب به آنان نگاشته‌شده‌بوده)، مایه سرودن ترانه‌ای توسط «غسان مطر» می‌شود. زیاد پطروس (برادر جولیا) رویش آهنگ می‌سازد و جولیا آن را در ویرانه‌های بیت‌جبیل اجرا می‌کند.


فلسفه موسیقی اعتراضی و ضد آمریکایی

گاهی سیاست‌مداران از موسیقی به عنوان یک ابزار حزبی و گروهی بسیار قوی، جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کرده‌اند؛ و در پاره‌ای از مواقع نیز این موسیقی بوده است که سیاست مداران را مجبور به تغییر روند و یا انجام کاری خاص می‌کرده است. بررسی نحله‌های تاریخی، گونه‌های مختلف این تأثیر و تأثر متقابل را از موسیقی کلاسیک ۵ قرون وسطی تاکنون نشان می‌دهد.