اگر به آگاهی‌هایمان عمل نکنیم، سودی از آنها نمی‌بریم/ مسوولان جامعه اسلامی باید عادل و دل‌سوز باشند

«و علی الامراء بالعدل و الشفقه». خدایا تفضل کن مسوولان جامعه اسلامی از دو ویژگی‌ای که برایشان خیلی لازم است، بهره ببرند؛ یکی این که عادل باشند و دومی آن که دلسوز.