کنترل ذهن مخاطب به سبک آمریکا / پروپاگاندای هوشمند در خدمت رویای آمریکایی

پروپاگاندای هوشمند در قرن ۲۱ اینگونه کار می‌کند که شهروند آمریکا را به «رویای آمریکایی» توجه می‌دهد و در محدوده “امنیت ملی” نگه می‌دارد و همزمان شهروند ایرانی را به مرز «نفرت از خود» و کشورش می‌رساند.