گزارش تلویزیونی از زنان پشتیبانی جنگ

این ویدئو ۶ دقیقه‌ای، مصاحبه‌ای با زنان پشتیبانی جنگ در یزد است. نحوه دعوت به کمک از سایر بانوان و نمایش نقش‌آفرینی واقعی و پراهمیت زنان در این مصاحبه مشهود است.


آش جمعه‌های جنگ/ وقتی مردم صف می‌ایستادند تا به جبهه کمک کنند

تقریباً همه محله متوجه شده بودند خانه‌ی ما نمایندگی ستاد جبهه و جنگ شده است… اگر جایی دعوت می‌شدم اطلاع می‌دادم که ما به این چیزها احتیاج داریم. به خانم‌های گوینده دیگری هم که با هم دوستم بودیم می‌سپردم تا در مجالسی که دعوت می‌شوند اطلاع دهند تا مردم کمک هایشان را به ما برسانند.