خط‌شکن هنر انقلاب

مردم ایران اگر فتح خرمشهر را از یاد نمی‌برند، سرودخوانان آن حماسه بزرگ را نیز فراموش نمی‌کنند. سرودها و قطعات موسیقی تصنیف‌شده توسط راغب بخشی جدانشدنی از خاطره و حافظه موسیقایی ایران اسلامی است.


“بانگ آزادی” منتشر شد

به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب، کتاب «بانگ آزادی؛ خاطرات شفاهی احمدعلی راغب» از سوی انتشارات راه یار منتشر شد.