مهمان ناخوانده

برای تمدنی که مهمان ناخوانده می‌آورد چه بهایی باید پرداخت؟ چطور به ذهن‌شان رسیده که فقط آنها می‌توانند علمی و به روز و پیشرفته فکر و عمل کنند؟ آیا تمدن و فرهنگ میزبان به رسمیت شناخته میشود؟ چرا تفکری وجود دارد که فکر میکند از همه چیز بهتر سر درمیآورد؟


با «دختر تبریز» به دنبال روایت‌های زنانه از انقلاب و دفاع مقدس بودیم

خانم صارمی تعریف می‌کرد که وقتی برای تبلیغ نهضت سوادآموزی و ثبت‌نام زنان و دختران بی‌سواد و کم‌سواد به روستاهای متعدد می‌رفته، ماجراهای مختلفی برایش پیش آمده است. به طور مثال از طرف برخی، مورد اهانت قرار می‌گرفته یا در مواردی، مردان کتاب‌های آموزشی را پیش او پاره می‌کنند و دور می‌اندازند ولی او هیچ وقت عقب‌نشینی نکرده است.کنترل ذهن مخاطب به سبک آمریکا / پروپاگاندای هوشمند در خدمت رویای آمریکایی

پروپاگاندای هوشمند در قرن ۲۱ اینگونه کار می‌کند که شهروند آمریکا را به «رویای آمریکایی» توجه می‌دهد و در محدوده “امنیت ملی” نگه می‌دارد و همزمان شهروند ایرانی را به مرز «نفرت از خود» و کشورش می‌رساند.حرم و نابازیگری در نقش‌های تمدنی مشهد

معتقدم که ناکارآمدی در نقش‌های تمدنی مشهد و حتی ایران، بخاطر غفلت حرمداران از رسالت اصلی‌شان، مضاعف شده است. حرم مزیت‌هایی دارد که هیچ جایی ندارد و این مزیت‌ها به نفع حرکت تمدنی امت، فعال نشده است.


آقازاده انتقادی و آگاهی‌بخش است یا هیجان‌انگیز و انتقادی‌نما؟

«آورده سریالِ آقازاده برای جامعه چیست؟» وقتی از آورده اثر هنری سخن می‌گوئیم، از هنرِ پیشتاز، آگاهی‌بخش و محرکِ جامعه و مردم سخن می‌گوئیم! اما اگر اثری تنها با تکیه بر آنچه تاکنون در جامعه موجود بوده تولید شود و بر تکرارِ هیجان‌انگیزِ همان حرف‌ها متمرکز شود، هنرِ پیشتاز است یا هنر تخدیری؟!روضه‌های عدالتخواهانه و روح سرمایه‌داری

بخشی از این روضه‌های عدالتخواهانه، ناشی از انباشت سیاست‌های هفت سال گذشتۀ دولت فعلی باشد، اما شاید هم این روضه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌داری – آن هم در شهر «مذهبی» مشهد‌الرضا(ع)، مدفن امام هشتم(ع) – پایتخت فرهنگی جهان اسلام و یکی از ارکان تمدن نوین اسلامی، تبدیل به یک کلان مسئلۀ اجتماعی شده است.


استبداد روشنفکرانه، خشونت آزادی‌خواهانه!

درمورد سخنرانی اخیر آقامیری، تضاد میان محتوا و لحن گفتار، بس آشکار است. به خشونت‌بارترین لحن، خشونت محکوم می‌شود و به تهاجمی‌ترین طرز، سخن از رحم و مهربانی می‌رود… و ازهمین سنخ است پدیده آشنای «استبداد روشنفکرانه» و خشونت آزادی‌خواهانه.