جلیلی: ما از «نقد فیلم» باید به «نقد سینما» برسیم/ قوچانی: باید به یک سینمای استراتژیک گذر کنیم

مشکل امروز این است که ما نقد سینما نداریم. ما در یک سال شاید ۱۰۰ فیلم بسازیم و هر صد تا هم با معیارهای سینمایی و حتی معیارهای محتوایی، آثار خوبی باشند. ولی در سینمای بدی قرار بگیرند. چرا؟ چون عدالت در آن رعایت نشده است. مثلا به اندازه کافی برای نوجوانان فیلم نداشته باشید. مثلا سهم تاریخ را نداده باشید. سهم کسانی که دارند در راه پیشرفت ایران تلاش می‌کنند را نداده باشید… ما باید تلاش کنیم کلیدواژه‌های نقد سینمای ایران را توسعه بدهیم و مقداری ملی‌تر به سینما نگاه کنیم


چرا حجاب باید اولویت عدالتخواهان نیز باشد؟

حجاب وقتی نامسئله است که به عنوان اسلام مناسک میان تهی و نشریفاتی یا آلت دست جریانات سیاسی بودن قرار بگیرد. اما حجاب حتماً مسئله است؛ زمانی که حفظ اسلام و روحیه انقلابی به عنوان هویت اصیل اجتماعی بدان وابسته باشد.


دلالت‌های هویتی و نشانه شناسانه حجاب

فرانسه که در خیلی از سواحلش برهنه بودن آزاد است، مجلسش می‌آید قانونی مصوب می‌کند که برابر آن، پوشیدن بورکینی یا لباس شنای پوشیده در کنار دریا، ممنوع می‌شود. چرا؟  چون نگاه‌شان این است که پوشیدگی در درجه اول، یک علامت هویتی است. پوشش، علامت هویتی زن مسلمان است. وقتی علامت‌های هویتی ضدسکولار در جامعه سکولار ما پررنگ بشود، می‌تواند ما را از لحاظ هویتی به خطر بیاندازد.


پاسخ به ۱۵ مسئله در به چالش کشیدن «کارآمدی» نظام مدیریت اسلامی

پرده‌برداری از این پانزده مسأله و مصیبت‌ جوامع اسلامی، روشن می‌کند که با وجود چنین ناسازگاری جدی و عمیق در جامعه اسلامی، همواره موتورهای بزرگی برای ایجاد مشکل و گرفتاری در جامعه اسلامی روشن است که با رفع یک مشکل و گرفتاری، یک مشکل و گرفتاری تازه خلق می‌شود.


معنویت حقیقی در گرو مبارزه برای اصلاح اجتماعی است

معنویت لازمه‏‌اش این است که اگر کسی احکام الهی را انجام نمی‌دهد، این اوضاع را برهم بزنیم. وگرنه، این معنویت، معنویت حقیقی نیست. کما اینکه اگر ما صرفاً در عرصه اجتماعی دنبال این باشیم که اجتماع تغییر کند، اما خودمان آلوده بوده و آمادگی این ماجرا را نداشته باشیم، به تاکید امیرالمؤمنین گذشته از اثرش، مورد لعن الهی قرار می‌گیریم.


نهادینه شدن فرهنگ اصالت سود در جامعه، ویژگی منفی گسترش بورس

ویژگی الگوی تأمین غیربازاری این است که شما وقتی نیاز مالی طرف را تامین می‌کنی، به دنبال جلب فوری منفعت ناشی از آن نیستی. کسی که نسبت به فقیری انفاق می‌کند و نیاز او را تامین می‌کند، در چارچوب روابط بازاری عمل نمی‌کند.


«نظام اسلامی» بالاترین «ظرفیتِ عدالت‌خواهی» است

کسی حق دارد جریان عدالت‌خواهی را نقد بکند که ده‌ها بار حرف از عدالت زده باشد و پرچم عدالت را در این کشور بلند کرده باشد و از مبارزه‌ی با فقر و فساد و تبعیض دفاع کرده باشد و پیام هشت ماده‌ای داده باشد. حرف چنین شخصی را می‌شود شنید و پذیرفت و دقت کرد و تأملات و هشدارهایش را جدی گرفت. ولی کسی که سال‌ها سکوت کرده و با سکوت خودش به فساد، به فقر و به تبعیض کمک کرده، مسخره‌ است که بخواهد وارد نقد عدالت‌خواهی بشود.